Tomb Raider Anniversary - Návod - Ztracené údolí

27. srpna 2008 v 10:28 | dAeGOn |  Tomb Raider Anniversary Rozcestník

3. Ztracené údolí (Lost Valley)

Artefaktů: 2
Památek: 1
Dohráním se odemkne: Památky (Keramický hrnek), Oděv (Klasika), Obrazy (Přebaly + TRI vs. TRA v Peru)

1. Vodopád

Lara se pověsila za okraj a počkala, až přiběhnou vlci. Pak se vytáhla zpět a zabila je. Seskočila a došla si pro Ozubené kolo (Cog) nalevo od jezírka. Po jeho sebrání pokračovala touto cestičkou, přeskočila na římsu a vylezla doleva na plošinu s náboji. Pokračovala po římse doprava, přeskočila k vodopádu a vyšplhala až nahoru.
Běžela kolem řeky, jeskyní a pak přeskočila na druhou stranu. Přes římsy a skok zpět se dostal na lešení. Zamířila směrem nahoru na most a přestřelila provazy. Pak se pověsila za římsu, ručkovala doleva a přeskočila na tyč. Z tyče dál jeskyně až k místu, kde skočila a chytila se hákem za strop. Rozhoupala se a přeskočila na dřevěný mostek. Chytila se římsy napravo za rohem a vyšplhala nahoru. Přeskočila doprava, vytáhla se a jeskyní a po mostě si došla pro druhé Ozubenékolo (Cog 2). Rychle zabila netopýry.
Lara si pozorně prohlédla most, po kterém se sem dostala. Pak střelila do jeho lan a most se zřítil. Skočila tedy v jeho místě a chytila se hákem za kruh. Spustila se, co nejníže to šlo, a pak se natočila na dírku, které si všimla mezi spadlým mostem a levou stranou vodopádu. Rozhoupala se a skočila. Skrz jeskyňku se dostala až k místu, kde našla brokovnici (secret) a lékárnu. Pak skočila do vody, nechala se odnést pod vodopád.

2. Stroj

Pod vodopádem se Lara potopila a podvodní jeskyní doplavala pro lékárničku. Pak se vrátila a vyplavala na hladinu. Dobře si prohlédla žebřík napravo od vodopádu. Když vylezla z vody, rychle k němu běžela a utekla tak vlkům. Z bezpečí dřevěného lešení vlky zabila. (Případně skočila do vody a vylezla na kameny napravo od jezírka).
Pak nasadila Ozubené kolo na hřídel a pákou spustila první část stroje. Vyskočila na tyč na malém kolečku, roztočila se, a když jela tyč nahoru, přeskočila na tyč na velkém kole a ihned dál na žebřík. Po něm vylezla nahoru.
Skočila na římsu a ručkovala doprava a nahoru, kde se skokem zpět dostala na dřevěnou podestu. Z ní skočila šikmo zpět ke skále, kde viděla římsu. Po ní ručkovala doprava až na konec. Spustila se na nižší římsu a vlezla do otvoru. Sebrala lékárnu a po šikmině se dostala dolu k jezírku. Vylezla po žebříku a po tyčích se dostala k druhé páce.
Nasadila druhé Ozubené kolo a pákou spustila druhou část stroje. Skočila na římsu a ručkovala doprava a nahoru, kde se skokem zpět dostala na dřevěnou podestu. Z ní skočila šikmo zpět ke skále, kde viděla římsu. Po ní ručkovala doprava až na konec a vyskočila nahoru. Skokem zpět se dostala na lano. Otočila se doprava (resp. doleva při pohledu na vodopád), rozhoupala se, co nejvíce to šlo, a skočila na římsu. Po té ručkovala doprava a přeskočila nad chodbu. Spustila se dolu a vešla do chodby.
Zde se liší Beta verze a konečná česká verze. V Beta verzi je potřeba kámen podlézt, zatímco v české verzi se kámen přelézá horem skrz nízkou štěrbinu.
Proplazila se pod kamenem / Přeskočila přes kámen, došla k dalšímu a podlezla ho. Rychle utíkala doleva, kde vylezla nahoru. V klidu pak zabila naštvaného medvěda. Po římsách vylezla nahoru ke dvěma sloupům. Nejprve vylezla na plošinu napravo, kde sebrala náboje do automatických pistolí ráže .50.
Z plošiny skočila Lara ke skále (tam, kde je dole šikmina). Ze šikminy se odrazila a chytila se římsy. Přeručkovala doleva, skočila dozadu a vytáhla se. Sebrala Artefakt (secret 1/2).
Pak se vrátila a vylezla po první kládě co nejvýše. Přeskočila na římsu u zdi, nahoru a zpět, čímž se dostala na vrcholek klády. Přeskočila na druhou kládu a pak do výklenku. Sjela po šikmině a dala se rovně. Nad schody sebrala náboje a došla k místu se šikminami. Přeskočila na tu vzdálenější, na konci se odrazila a chytla se římsy. Z ní skočila doprava na stupínek s náboji.
Skočila směrem k tyči a pak na římsu, po které se dostala nahoru. Pokračovala dál, skočila na římsu, ručkovala doleva, přeskočila zpět na další římsu a po té ručkovala doprava. Rychle se pustila, zabila netopýry a sebrala lékárnu. Přes římsu a malý průchod pokračovala až ke Ztracenému údolí.
3. Ztracené údolí
Když Lara došlápla na dřevěné výztuhy, povolily a ona sjela dolu. Vyběhla z jeskyně a rychle skočila na kámen napravo. Odtud mohla v klidu zabít raptory (pokud to nějaký neobešel a nedostal se na kámen zezadu). Když je zabila, běžela kousek údolím, ale jak spatřila další raptory, rychle se vrátila na osvědčený kámen a odtud je opět zabila. Před tím, než dorazila posledního, se přesvědčila, že je zcela vyléčená.
Lara sledovala zoufalý souboj raptorů s T-Rexem. Rychle před ním uhnula dolu, střelila nahoru na raptora a pak vyskočila nahoru.

4. T-Rex

Nyní nadešel očekávaný okamžik - souboj s prvním bossem. Bosse nelze zabít obyčejným střílením. Na něho se musí použít akční úskoky a headshoty (rány do hlavy). Všimněte si, že v pravém horním rohu se objevily dvě stupnice. Horní ukazuje počet životů nepřítele a dolní, červený, jeho zuřivost. Pokud zuřivost, kterou zvyšujete střílením, dosáhne maxima, nepřítel zařve a rozběhne se proti Laře. Ta ho musí zaměřit do bojového módu (PTM) a v okamžiku, kdy se nepřítel přiblíží, zpomalí se čas. V tom momentě musíte zmáčknout nějakou směrovou klávesu (pro každého bosse platí jiná) těsně následovanou SHIFTem. Tím Lara uskočí a zaměří se na nepřítelovu hlavu (stále musíte držet bojový mód!). V okamžiku, kdy se u nepřítelovy hlavy objeví červený terč, stiskněte střelbu (LTM). Laře se povede headshot a tím bosse zraní.
Lara se rychle otočila na T-Rexe a za neustálého střílení z pistolí od něho utíkala. Když se naštval, rozběhl se za ní. Lara ho pozorně sledovala a těsně před jeho útokem uskočila do strany (!) a ve vhodný okamžik ho střelila do hlavy. Pokud se jí navíc podařilo, aby T-Rex narazil do bodáky pobitých tyčí po stranách, zranila ho ještě více. Takže v ideálním případě jí stačili pouhé tři headshoty, aby zabila tohohle obávaného predátora :).
Pokud již nemáte sílu dál bojovat s Rexem, tak na mýtině v rohu jsou tři palmy. Pokud se za ně dobře schováte, zablokujete tím Rexe, takže není schopen se k vám dostat. Je potřeba najít správnou pozici! Pak už stačí jen střílet klasickými pistolemi; sice to trvá cca 5 minut, ale lze ho zabít. Tento postup byl objeven na verzi pro Playstation; není jisté zda na PC bude fungovat!
Když se T-Rex naposledy rozběhl na Laru, uskočila dolu a pak rychle nahoru, čímž ho zmátla a definitivně dorazila.

5. Chrám ve Ztraceném údolí

U mrtvého T-Rexe Lara sebrala lékárničku, mezi stromy naproti chrámu náboje a nakonec ještě doběhla pro náboje ležící na opačné straně údolí. Pak se vrátila a po kameni napravo od T-Rexe vyskočila do chrámu. Přeskočila vodu a sebrala poslední Ozubené kolo (Cog 3). Pak skočila do vody a chodbou proplavala doprava do sousední místnosti. Tady vylezla na sloup a vyšplhala po něm nahoru. Přeskočila na podestu a pak po římsách nalevo ručkovala doleva. Přeskočila do malého výklenku a pak zpět na sloup. Ze sloupu přeskočila na protější římsu, vylezla na horní a z její levé části skočila do okna. Vydala se doprava a dole sebral a lékárničku. Pak po výstupcích vylezla nahoru, přeběhla přes chrám a po výstupcích oběhla celé údolí.
Na konci skočila na dřevěnou kládu, vylezla nahoru a skočila do průchodu. Na druhém konci skočila na římsu a ručkovala doleva. Přeskočila díru, ručkovala za roh, opět přeskočila díru a pak skočila zpět na dřevěné lešení. Po něm běžela až k šikmině, z jejíhož konce skočila na kládu. Vylezla nahoru a přeskočila do díry. Seskočila dovnitř a došla si pro lékárničku. Pokračovala jeskyní doprava a v malé jeskyni se dala doprava. Seskočila na podestu napravo, sebrala lékárničku a seskočila na dno údolí. Běžela doleva a u dvou vodopádů našla lékárničku. U vodopádu u vchodu, kterým se sem dostala, pak našla náboje a pod vodopádem lékárničku.
Běžela dál kolem skály a v místě, odkud vyběhli první tři raptoři, našla lékárnu. Pak doběhla k výraznému kameni poblíž dřevěné konstrukce, z něho vyskočila na dřevěnou podestu a pak zpět do malé jeskyně. Vylezla po římse napravo nahoru, přeskočila most a došla si pro lékárnu na konci. Pak se vrátila a vyskočila na římsu na sloupu nad údolím (při pohledu od mostu je to nalevo).
Ručkovala doleva, spustila se dolů ještě kousek doleva a pak vyskočila nahoru. Přeskočila doleva na římsu, po které oblezla roh doleva. Vyskočila nahoru a pak dozadu na římsu na skále. Odtud se dostala až nahoru.
Lara přeskočila šikminu s tekoucí vodou (odrazila se včas, aby neuklouzla po vodě) a doskočila na sloup. Z něho skočila doprava na nižší plošinu a spustila se do místa, kde sebrala Artefakt (secret 2/2). Pak vylezla a seskočila do místa, kde před chvílí sbírala lékárnu. Opět tedy vylezla nahoru k šikmině s vodou.
Skočila na šikminu, na jejím konci přeskočila na další a z ní pak na tyč. Přes dvě tyče a dvě dřevěné plošiny se dostala až do jeskyně, kterou opustila Ztracené údolí.

6. Zpět u vodopádu

Lara doběhla až k propasti se šikminou. Sklouzla se a skočila k římse. Z ní pak zpět na další římsu. Spustila se a doručkovala doprava a přeskočila na plošinu. U další propasti skočila na šikminu a hned se odrazila k římse. Vyskočila nahoru, odručkovala doleva a spustila se na druhou šikminu. Na konci skočila a po římsách vylezla nahoru.
Doběhla ke kládě, po které vylezla, skočila na šikminu nalevo, z ní na sloup a do výklenku. Skočila do jeskyně nalevo a spustila se pro lékárnu.
Vylezla zpět, sklouzla se dolu, přeskočila na plošinu a seskákala na zem. Podlezla pod dvěma kameni (resp. přelezla ten druhý) a dostala se k vodopádu. Skočila na tyč nalevo a přeskočila nad vodopád. Skočila dolu do vody, vylezla a po žebříku, kolech a římsách se dostala nahoru na dřevěnou podestu. Přes otáčející se plošinku přeskočila k poslední páce. Nasadila na hřídel kolo a pákou spustila celý stroj.
Lara skočila dolu do vody. Nešla ale do zpřístupněné chodby, nýbrž vyšplhala nad vodopád. Podlezla kládu, proběhla jeskyní a pokračovala dál kolem řeky až k místu, kde sbírala druhé Ozubené kolo (viz výše). Proti vodopádu (za kterým sbírala brokovnici) si všimnula tyče na točícím se kolu. Skočila na ni, a když jela nahoru, přeskočila na protější římsu. Vyšplhala nahoru doprava a pak skočila dozadu do chodby. Tou prošla a přehodila páku, která otevřela mříž v řece pod ní. Seskákala do vody, potopila se a vplavala do podvodní jeskyně, na jejímž konci našla Památku Keramický hrnek (Relic Kero Mug). Pak se vrátila, doplavala k hrázi a vylezla doprava.
Lara skočila do vody a vylezla do chodby skryté za vodopádem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Která Lokace se ti z Tomb Radier Anniversary libí nejvíc?

Peru
Řecko
Egypt
Ztracený Ostrov
Croft Manor

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
^^ Pokud se rozhodneš kopírovat, tak jedině se zdrojem! ^^