Rise of the Tomb Raider - 100% návod - Geothermal Valley

31. prosince 2017 v 0:48 | Hayley

Návod je opět sepsán tak, že veškeré předměty můžete získat a po dokončení celé hry. Nemáte totiž dostatečné vybavení pro to, abyste hru dokončili na 100% hned na první pokus. Omluvte případné překlepy.


Začínáme na vrcholu hory, kde je vodopád, v tábořišti s názvem RIDGELINE. Za námi jsou ve skále prkna. Ty rozstřílíme a nacházíme první RELIKVII ANCIENT DAGGER (1/13). Běžíme nazpět, směrem k vodopádu a dojdeme až nakonec stěny, po pravé straně máme vodopád a nalézáme SURVIVAL CACHE (1/20). Přeskáčeme na druhý břeh, vyběhneme po dřevěném rozpadeném můstku a běžíme přímo za nosem. Doběhneme až ke stromu, kterému jasně vyčnívá jedna větev, zhoupneme se po ní a skočíme dolů. Po levé ruce máme nahoře dřevěné stavení. Za pomocí lana na něj vylezeme a nacházíme DOKUMENT ARMOR OF FAITH 1/33. Seskočíme dolů a běžíme dál po cestě. Doběhneme skoro až k dřevěnému zábradlí, po pravé straně pár kroků od zábradlí nalezneme kousek od stěny v trávě SURVIVAL CACHE 2/20. Běžíme nazpět, směrem ke stromu s větví, za pomocí lana se jí chytneme a vyskočíme nahoru. Vracíme se zpět k řece a vodopádu. Přeskáčeme řeku zase na druhou stranu. Proběhneme kolem tábořiště směrem doleva, dokud nedoběhneme ke stěně a skokánku s červenou barvou. U prvního stromu od skokánku u stěny nalezneme další SURVIVAL CACHE 3/20. Vedle skokánku po pravé straně nalezneme COIN CACHE 1/9. Teď seskočíme dolů. Ne ze skokánku, ale od kešky kterou jsme našli vedle skokánku. Skáčeme směrem doprava tak, aby jsme dopadli na zem, která je kousek pod námi. Hned po pravé straně u stromu u stěny nalezneme další SURVIVAL CACHE 4/20. Otočíme se doleva, proběhneme mezi skalkou a stromem a běžíme nahoru doprava po cestičce. Vyběhneme schody a jakmile budeme moci, zahýbáme opět doprava a dostáváme se směrem ke skokánku s červenou barvou. Když se postavíme před skokánek, můžeme vidět strom po pravé straně. Když se podíváte pozorněji, naleznete na něm vyset malý terčík s červeným středem. Sestřelte jej za pomocí luku a šípu, tím se aktivuje výzva BULLS EYE CHALLENGE 1/8. Teď se postavte na kraj stupínku - pro další výzvu musíte skočit šipku do vody právě z toho červeného skokánku. Výzva se jmenuje HIGH DIVING 1/4. Plavte dál po proudu, dokud před spadeným stromem po pravé straně nemůžete vylézt na pevnou půdu. Běžte podél stěny, dokud nedoběhnete ke sloupu kde najdete MURAL 1/4. Oběhněte sloup zezadu a najdete za ním strom, který má upadanou kůru. Vyskočte na strom a vyskákejte nejvýš co to půjde, dokud nedoskočíte na vrchol sloupu, kde jsme před chvíli sebrali MURAL. Tam nalezneme DOKUMENT 2/33. Seskočíme zpět na zem, směrem zpět ke stromu a za ním najdeme bílou plachtu mezi stromy. Přeřízněte lano, tím se aktivuje další výzva HUNG OUT TO DRY 1/6. Za stromy za plachtou nalezneme na dřevěné krabici DOKUMENT ON LOCAL BIRDS 3/33. Otočíme se a běžíme směrem doleva, kolem otýpky dříví nahoru po cestě. Držíme se cesty, dokud nedojdeme k dřevěnému můstku. Tam se vydáme doprava po kamenných stupíncích ze skály. Dojdeme nakonec výčnělku a podíváme se dolů. Nejen že uvidíme vodu, ale také pod námi další kamenný výstupek. Opatrně na něj seskočíme a pak na další pod námi. Pak po levé straně vidíme další výstupek na který přeskočíme. Stojíme čelem k vodopádu. Za pomocí instinktu přeživšího si můžeme ověřit kam máme skočit. Za vodopádem je totiž stěna, za kterou se můžeme zachytit. Přeskočíme do tedy do výklenku ve vodopádu a proběhneme jeskyní nakonec, kde prolezeme otvorem. běžíme přímo za nosem a skočíme do mlhy. Dopadneme do vody a proplujeme až k pevné půdě na kterou můžeme vylézt. Až vylezeme vydáme se doprava, kolem srázu doleva. Hned za rohem totiž nalezneme další DOKUMENT RIVKAH, THE ARCHITECT 4/33. vrátíme se kousek zpět tak, aby jsme zůstali stále v místnosti, ale mohli přeskočit po pravé straně na výstupek. Tam se nezastavujeme a přeskakujeme dál přímo za nosem. Hned po doskoku najedeme po levé straně na stěně MURAL 2/4. Běžíme dál a hned po levé straně zahýbáme doleva, kde seskočíme na lano a svezeme se dolů. Na konci cesty najdeme KRYPTU 1/2. Běžíme nazpět, po laně nahoru, následně směrem doprava, vyskáčeme po stěně nahoru. Proběhneme obloukem a běžíme opět doleva, proplujeme zpět a za pomocí cepínů a stěny se dostaneme do ústí jeskyně s vodopádem. Seskočíme do řeky a hned na prvním možném místě po levé straně vylézáme nahoru. Když proběhneme čelem po seschlé půdě až ke stěně, nalezneme hrobku BATH OF KITEZH.BATH OF KITEZH


Když vběhneme do jeskyně doběhneme nakonec ke stěně z kamenných cihel. Tu rozbijeme cepíne a projedeme vytvořeným průchodem dál. Skočíme do vody a proplaveme přímo za nosem. jakmile budeme moci vylézt z vody proběhneme dalším průchodem ve stěně a dostáváme se do oblé místnosti kde teče proudem voda. Stoupneme si na větev, která vede z našeho výklenku a zastavíme se před proudem vody. Počkáme až přestane téct a přejdeme dál. Stejným způsobem to uděláme ještě dvakrát, dokud nedojdeme na dřevěnou plošinu, vyskočíme po stěně nahoru a doběhneme k tábořišti WHIRPOOL SANCTUARY. Na zemi vpravo u sloupu nalezneme RELIKVII SCROLL CASE 2/13. Teď projdeme k průchodu, který nás vede ke schodům nahoru a dolu. Dáme si pozor na past, která se nás pokusí zneškodnit a s připravenou zbraní sestřelíme dřevěné držáky, které drží ostré hroty. Za rohem vpravo pod sochou nalezneme RELIKVII IVORY JAR 3/13. Vyběhneme po schodech nahoru a vydáme se doprava, kde najdeme DOKUMENT THE AFTERMATH 5/33. Otočíme se zpět a proběhneme naproti průchodem dál. Prolezeme mezi kořeny stromu a dostáváme se do hrobky, Seskočíme dolů a doplaveme k loďce. Vylezeme na ni a za pomocí luku s provazem vystřelíme na protější trám s provazem. Loďka se nám s trámem spojí a my zatočíme kladkou tak, aby jsme se přitáhli doprostřed místnosti. Vpravo vystřelíme další šíp a zase se přitáhneme. Tím se dostaneme pod výklenek a skočíme do něj. Skočíme do vody dostaneme se až nakonec k páce s lanem. Zatáhneme za páku, tím se nám vypustí voda. Páku držíme tak dlouho až se voda vypustí na minimum. Otočíme se čelem k východu a vystřelíme na cívku s lanem šíp. Tím lano spojíme s pákou. Přeskáčeme až k cívce a zatočíme kolem. Tím vypustíme zbytek vody. Teď vyskáčeme ven k loďce a vystřelíme šíp s lanem na protější trám. Opět se přitáhneme až nakonec a seskočíme do vody a proplaveme vodou vlevo (dírou ve stěně) do další části místnosti. Na konci nalezneme další páku za kterou opět zatáhneme dokud se nevypustí veškerá voda. Doběhneme k páce a otočíme se k ní zády. Najdeme naši loďku s lanem a propojíme loďku s pákou. Přeskáčeme k loďce a zataháme kolem. Tím se vypustí další část vody. Seskočíme z loďky a vydáme se vlevo po schodech nahoru. U sochy najdeme DOKUMENT A NEW PURPOSE 6/33. Vrátíme se po schodech dolů a Běžíme rovnou, mírně vpravo. U kovových mříží odstřelíme barely a projdeme se až k naší odměně. Vrátíme se zpět z hrobky.Teď, pokud se otočíme zády ke vchodu k hrobce, najdeme po levé straně velký strom, na které můžeme vystřelit záchytné šípy. Klidně Vám stačí jeden šíp. je potřeba, aby jste po šípech přeskočili po levé straně na skálu, kde od tam můžete sestřelit další terčík BULL S EYE CHALLENGE 2/8 a také tam najdete další DOKUMENT WINTER (7/33). Seskočíme zpět dolů a běžíme po směru proudu na konec , dokud nepřeskočíme další výstupek. Běžíme po výstupcích, dokud nedoběhneme k mostu přes řeku. Seskočíme na prostřední část mostu. Když se natočíme směrem doleva, tak uvidíme vyset z části mostu další terčík. Opět jej sestřelíme BULLS EYE CHALLENGE 3/8. Přeskočíme na část mostu s terčíkem a za pomocí lana, které vystřelíme na cívku s lanem nad námi přeskočíme na druhou stranu. Tam najdeme hrobku HOUSE OF THE AFFLICTED.


HOUSE OF THE AFFLICTED


Na levé straně od kovové brány, hned vedle vodopádu nalezneme batoh, se kterým se nám aktualizuje mapa. teď se vrátíme zpět a prolezeme dírou ve stěně, která leží vpravo. Hned kousek potom co jsme vylezli nalezneme na zemi COIN CACHE 2/9. Otevřeme si za pomocí cepínu bránu a vběhneme dovnitř.Vyběhneme po schodech nahoru a běžíme přímo za nosem. Jakmile to bude možné, zahýbáme vpravo a poté vlevo. Na konci prolezeme prasklinou ve stěně. jakmile se začneme brodit vodou vyběhneme nahoru a studní vpravo najdeme SURVIVAL CACHE 5/20. Teď už můžeme vyběhnou schody nahoru. zahneme vlevo a na stole sebereme RELIKVII 4/13 BELT BUCKLE. Běžíme dál dokud se nedostaneme k tábořišti INFIRMARY. Proběhneme dál ke dvou malým sloupkům a před nimi nalevo sebereme ze země DOKUMENT 8/33 LAST PARTING. Otočíme se doprava a vběhneme na volné prostranství. když se podíváme vpravo, uvidíme malé dřevěné schody. Za nimi vlevo nalezneme SURVIVAL CACHE 6/20. Teď skočíme do vody vlevo a proplujeme až k vpravo dozadu. Pod vodní hladinou najdeme otvor a proplaveme až nakonec.vylezeme z vody a u brány vlevo sebereme batoh - tím se nám aktualizuje mapa. Když se otočíme kousek za námi je v zemi SURVIVAL CACHE 7/20. Vrátíme se zpět vodou na volné prostranství. Hned jakmile to bude možno vylezeme po pravé straně po schodech z vody a před námi mezi dvěma sloupy nalezneme RELIKVII NECKLACE 5/13. Otočíme se vlevo a seskočíme do jámy před námi. Stoupneme na dřevěnou podestu tak, aby jsme čelem stály k visící kovové osmičce omotané zespoda provazem a stály pod dřevěným trámem taktéž s provazem. Vystřelíme šíp s provazem na osmičku a Lara osmičku prováže s trámem nad námi. Vylezeme z díry ven a přeběhneme po mostě na druhou stranu, zahneme doprava a dostaneme k vozíku s barelem omotaným provazem. Stoupneme si za něj a vozík vytlačíme ven.Vozík oběhneme a zahneme vpravo. Když se zastavíme a podíváme se nahoru, můžeme uvidět dřevěnou kladku omotanou provazem. vystřelíme tedy šíp s provazem a zatáhneme. Tím se vypustí voda a začne se napouštět velký barel. Jakmile se sesune dolů, přiběhneme k němu a vystřelíme šíp s provazem na vozík, který má na sobě barel s provazem. Lara tak propojí vozík s barelem plným vody. Otočíme se zády k barelu s vodou a naproti nám vyběhneme po schodech nahoru. Přeskáčeme po tyčkách na druhou stranu a přeskáčeme po dřevěných plošinách až k výklenku s obloukem. Hned u vchodu sebereme po levici DOKUMENT HINTERLANDS 9/33. Pak už si můžeme vyzvednout naši odměnu, aktualizaci mapy po pravé straně na stole a můžeme se vrátit se zpět k vodopádu před hrobku.Když se vrátíme z hrobky a dostaneme se zpět na kraj útesu, stoupneme si tedy na okraj a postavíme se čelem ke stěně. Za stromky, které jsou na okraji můžeme v pozadí sestřelit další BULL S EYE CHALLENGE 4/8. Teď se otočíme zpět a vracíme se zpět odkud jsme přišli. Tedy za pomocí lana se přehoupneme na další dřevěný most a běžíme přímo za nosem. Přeskáčeme další dva mostky a vydáváme se doleva, po schodech nahoru. Doběhneme k dřevěnému stavení a po pravé straně v trávě, kousek vedle stromu nalezneme COIN CACHE 3/9. Otočíme se zpět a vběhneme do prvních otevřených dveří, kde vzadu na levé straně na stole nalezneme DOKUMENT SPRING 10/33. Přiběhneme otevřenými dveřmi po pravé straně a běžíme rovnou za nosem, kde po pravé straně schodů odřízneme lano s králíkem HUNG OUT TO DRY CHALLENGE 2/6. Vyběhneme po zmíněných schodech po levé straně a napravo uvidíme vysoké dřevěné stavení, něco jako rozhlednu. Stoupneme si kousek před ní, tak aby před námi byl žebřík a před levou zadní nohou stavení sestřelíme další BULL S EYE CHALLENGE 5/8. Seběhneme po schodech zase zpět a vydáme se doleva, kde proběhneme kolem bříz nalevo a poběžíme směrem ke stanu s červenou plachtou. Na zemi před zábradlím, nalevo od stolku s bedničkou nalezneme další DOKUMENT FIRST WINTER 11/33. Otočíme se zpět a běžíme nalevo k budově, kde vyskočíme rozpadlým výklenkem dovnitř. Hned za rohem najdeme další DOKUMENT SAFE PASSAGE 12/33. Kousek vedle otevřeme STRONGBOX 1/8. Seskočíme po pravé straně dolů ze stavení a běžíme mírně doprava. Zastavíme se u studny a podíváme se na budovu odkud jsme zrovna vyběhli. Nahoře najdeme a sestřelíme další BULL S EYE CHALLENGE 6/8. Otočíme se zpět, proběhneme rovnou okolo studny a před dřevěným plotem po levé straně (napravo najdeme slepičí výběh bez slepic) nalezneme na jednom z listnatých stromů v koruně (pokud stojíme před plotem) další BULLS EYE CHALLENGE 7/8. Teď pochytejte pět slepic a naházejte je do zmíněného slepičího výběhu. Tím si splníte výzvu FOWL PLAY CHALLENGE. Kousek od slepičího výběhu nalezneme kováře a vběhneme mu do domu (o vchodové dveře má opřenou lopatu). Hned za vchodem nalevo najdeme na stole DOKUMENT SUMMER 13/33. Vyběhneme zase dveřmi ven a běžíme doleva. Držíme se na cestě, proběhneme doprava a po schodech dolů, zahneme zase doprava, dokud nedoběhneme do menší polo rozbité místnosti, kde na zemi nalevo najdeme RELIKVII BEAR CARVING 6/13. Teď zase běžíme zpět, po schodech nahoru, zahneme doleva a vydáme se po levých schodech nahoru. Běžíme ke stanům (červená a bílá plachta), kde pod bílou plachtou na jedné z krabic nalezneme další RELIKVII PLANTER VASE 7/13. Otočíme se doprava a vyběhneme po schodech před námi nahoru. Hned po pravé straně nahoře najdeme STRONGBOX 2/8. Otočíme se ke STRONG BOX zády a rovnoběžně ze zmíněnou krabicí nalezneme na druhé straně na zemi, u rozpadlé stěny SURVIVAL CACHE 8/20. Stojíme jak jsme a nad hlavou napravo nám visí poslední BULLS EYE CHALLENGE 8/8. Teď už se můžeme po schodech vrátit zase dolů. Kousek od stanů si můžeme upravit výzbroj v táboře VALLEY FARMSTEAD. Vedle tábořiště si stoupneme na kamennou vyvýšeninu (je o ní opřený malý rýč a vedle je soudek, který má na sobě kbelík) a seskočíme dolů a běžíme přímo za nosem. Proběhneme okolo domku a vydáme za něj. Doběhneme k místu, kde se přerušuje dřevěný plot, kvůli kamení a na zmíněné kamení si stoupneme. Podíváme se dolů a přímo pod námi je vystouplá kamenná část, na kterou seskočíme a najdeme SURVIVAL CACHE 9/20. Seskočíme po pravé straně dolů a vběhneme do jeskyně. Běžíme stále rovno, seskočíme dolů a před námi na vyvýšené části najdeme DOKUMENT ON DEER AND STAGS 14/33. Vyběhneme z jeskyně jedinou možnou cestou ven a běžíme směrem doleva. Celou cestu běžíme podél stěny (kterou máme po levé ruce), dokud nedoběhneme na konec. Těsně před koncem nalezneme čtvercovou vyvýšeninu,. Vedle které, nalezneme další část výzvy HUNG OUT TO DRY CHALLENGE, tedy opět odřízneme pastičku s králíkem 3/6. Když se podíváme zpět odkud jsme přišli, uvidíme po levé straně dřevěné stavení. Přes spadlý strom přeběhneme na zmíněné stavení a když se otočíme doleva, nalezneme na konci cesty další HUNG OUT TRY CHALENGE 4/6. Vrátíme se zpět a vedle spadlého stromu, který nás sem dovedl nalezneme STRONGBOX 3/8. Seskočíme ze stavení a běžíme k řece. Rovnoběžně se stavením, ze kterého jsme seskočili nalezneme na břehu před kameny na zemi SURVIVAL CACHE 10/20. Teď se otočíme doprava a běžíme podél řeky po cestě. Tu máme po levé ruce. Kousek předtím, než doběhneme k mostu najdeme vedle dvou stromů SURVIVAL CACHE 11/20. Běžíme dál podél řeky, proběhneme okolo mostu, dokud nedoběhneme k vodopádu. Skočíme do vody a plaveme přímo k vodopádu. Proplaveme okolo něj a po pravé straně vylezeme po skále nahoru. Jakmile se dostaneme na skalnatou cestu, běžíme doleva, vyběhneme schody, po druhé vyběhneme schody a nahoře po pravé straně nás čeká hrobka THE PIT OF JUDGEMENT.


THE PIT OF JUDGEMENT


Když vběhneme do průchodu po chvíli se za pomocí lana přehoupneme na druhou stranu. Běžíme jedinou možnou cestou dál, dokud neprolezeme otvorem ve stěně. Nalevo si odemkneme tábořiště HIDDEN RAVIN a běžíme dál k dalšímu přeskoku. Zahneme vpravo k vodopádu a napravo nalezneme batoh , kterým se nám aktualizuje mapa. Svezeme po vodě dolů a ve správnou chvíli skočíme a zachytíme se cepíny o stěnu. Po kořenu sejdeme dolů doleva a najdeme mírně vlevo SURVIVAL CACHE 12/20. Teď se vydáme doprava a prolezeme dírou dál. Přeskočíme na druhou stranu a spadneme dolů. Dostáváme se do hrobky. Proplaveme vodou ke dvou dřevěným mostům s kolejnicemi a vylezeme z vody. běžíme doleva na konec ostrůvku a nalezneme SURVIVAL CACHE 13/20.Otočíme se vpravo a vyběhneme po pravém mostku s kolejnicemi nahoru. Nahoře vlevo najdeme RELIKVII ROPE RING 8/13. Otočíme se vpravo a doběhneme dozadu k mrtvolkám, kde najdeme na zemi DOKUMENT UNREPENTANT 15/33 . Otočíme se doprava a kolem vozíku proběhneme doleva, kde za rohem přeskočíme na druhou stranu. Za jednou z koster najdeme dokumenty, které nám aktualizují mapu. Teď se vrátíme k vozíku a proběhneme za něj ke kole, se kterým otočíme tak, aby se nám vozík otočil o 180°. Teď vozík odtlačíme, dokud nesjede dolů. Tím se nám částečně uvolnila cesta. Otočíme se k místu kde byl vozík a doběhneme ke sloupu s lanem. Stoupneme si vedle něj a dole vlevo najdeme trám s lanem na který vystřelíme šíp, aby jsme se na laně mohli dolů svézt. Sjedeme tedy po laně dolů a dostaneme se k dalšímu vozíku. Za rohem vlevo najdeme RELIKVII DICE 9/13. Otočíme se vpravo a vyskočíme po stěně nahoru. nahoře zase vyskočíme nahoru a vyběhneme po schodech, Vlevo kousek od nás najdeme SURVIVAL CACHE, 14/20. Teď kousek před námi vlevo najdeme kolo, se kterým zatočíme. Tím se svezeme o patro níž, Otočíme se vpravo a přeběhneme ke druhému kolu, kterým otočíme tak, aby se kolejnice otočila o 180°. Doběhneme k vozíku a vozík přesuneme na dřevěnou plošinu, se kterou jsme otáčeli. Vrátíme se ke kolu se kterým jsme otáčeli naposledy a zase s ním otočíme. Teď pouze o 90°. Přeběhneme naproti a zatočíme kolem, které nás vyveze o patro výš. Teď zase vozík popostrčíme aby se nám rozjel po kolejnicích dolů. Tím se nám probourá cesta k odměně hrobky. Seskáčeme dolů k otevřenému průchodu a proběhneme jím. Vpravo před oltářem najdeme na zemi DOKUMENT THE OVERSEER 16/33. Teď už vyzvedneme odměnu a vrátíme se zpět odkud jsme přišli.Jakmile vyběhneme z hrobky vydáme se doprava. Nalezneme tam další skokánek s červenou barvou, tedy opět seskočíme šipku do vody pod nás. HIGH DIVING CHALLENGE 2/4. Ve vodě plaveme k mostu, který je kus před námi. Přímo u mostu na zemi nalezneme dalšího zajíce v pasti HUNG OUT TO DRY CHALLENGE 5/6. Když se otočíme k pasti zády, mírně vlevo za námi uvidíme průchod mezi stromem a vetším kamenem. Proběhneme tedy touto cestou, za stromem zabočíme doleva, běžíme rovnou za nosem. Jakmile doběhneme k dřevěnému stavení, na stromě po levé ruce, kousek dál po cestě u stromu s velkým kamenem napravo, najdeme COIN CHACHE 4/9. Teď se otočíme zpět a po stromě vylezeme do zmíněného dřevěného stavení. Na zemi nalezneme DOKUMENT 17/33 ON BOARDS. Za podložkou na spaní seskočíme na větší vyvýšený placatý kámen. Proběhneme dál, přes spadlý strom na další kámen a nalevo uvidíme zvětšenou kadibudku., Proběhneme za jejími zády, dokud nenajdeme vchod a uvnitř na stole nalezneme DOKUMENT THE VISITOR 18/33. Vyběhneme z dřevěného přístřeší a uvidíme velký dřevěný dům. Běžíme kolem něj a držíme si jej po levé ruce. Proběhneme kolem kamenných malých špičatých monolitů a běžíme dál keři, přímo za nosem. Po levé ruce míjíme další dřevěný bunkr na stromě a běžíme přímo až ke skále, která vede kus za ním. Zaběhneme mírně doprava a u většího kamene, který vyčnívá ze skály sebereme na zemi COIN CHACHE 5/9. Běžíme podél skály, kterou mám po pravé straně, dokud nedoběhneme k dalšímu dřevěnému bunkru. Díky kamenu a žebříku vylezeme nahoru a odvážeme dalšího zajíce pro výzvu HUNG OUT TO DRY CHALLENGE. Tím si výzvu splníme. Seskočíme dolů a běžíme tak, aby jsme si velké kameny drželi po pravé ruce. Kousek před břízami najdeme SURVIVAL CACHE 15/20. Teď se vydáme doprava, směrem k řece. Proběhneme vedle dřevěné strážní věže, kterou za sebou necháme po levé straně. U kamenů, které vedou přes řeku (jakoby nás naváděli ať přes ně přeskáčeme) najdeme COIN CACHE 6/9. Teď vyběhneme na zmíněnou strážní věž a seskočíme z červeného skokánku do vody šipku, tím si splníme další HIGH DIVING CHALLENGE 3/4. Vylezeme z vodu u věže a vylezeme po pravé straně na větší kameny. Proběhneme kolem dřevěného domu, který máme po levé straně, doběhneme až na konec odkud přeskočíme na kamenný ostrůvek. Běžíme rovnou za nosem dál a dál, po levici míjíme rozpadlou dřevěnou chatku, běžíme dál, dokud nebudeme mít po pravé straně kamennou stěnu. Jakmile najdeme rovnou zeď vylezeme na ni. Teď běžíme rovno, přeskáčeme překážky, dokud neuvidíme nalevo schody vzhůru točící se mírně doprava. Běžíme tedy po nich. Dokud nemáme možnost odbočit doprava ze schodů pryč. Před námi by měla být kamenná rozpadlá budova. Po levici obří kámen. Kus za ním u dvou stromů vedle sebe nalezneme SURVIVAL CACHE 16/20. Vrátíme se zpět na schody a běžíme vzhůru, dokud nedoběhneme nakonec. Hned za obloukem, kterým projdeme vylezeme po levé straně nahoru na stěnu a vylezeme až nahoru na pevnou zem. Vzadu po pravé straně nalezneme RELIKVII 10/13 IRON COIN TOOL. Když se podíváme před sebe, uvidíme před sebou kupolovitou střechu kamenné stavby. Vlezeme tedy do této stavby. Uvnitř na stěně nalezneme MURAL 3/4. Vyběhneme ven po levé straně a jen přeběhneme do trosek vedle vpravo. Nalezneme na konci STRONGBOX 4/8. Přímo cestou před námi seskočíme dolů a u stromu opřeného o kámen nalezneme COIN CACHE 7/9. Když proběhneme dál, narazíme po levé straně na jeskyni. Běžíme tedy rovnou za nosem, dokud nedoběhneme k průlezu ve stěně. Běžíme dál, tak jak nás cesta vede, odbočíme vpravo, slezeme opatrně dolů, dokud se nebudeme moci svést po provaze dolů. Jakmile seskočíme, kousek po levé straně před námi nalezneme na stěně MURAL 4/4. Proběhneme dál a za rohem zahneme vlevo. Na zemi najdeme DOKUMENT 19/33 AURORS, THE PHYSICIAN. Běžíme dál vpravo, seskočíme dolů a proplaveme vodou až ke kryptě 2/2. Teď se vrátíme zpět z jeskyně. Jakmile vyběhneme z jeskyně, běžíme směrem vpravo, proběhneme okolo spadeného stromu opřeného o kámen a zahneme vlevo tak, aby jsme mohli proběhnou kolem kamenné budovy, kterou budeme mít po pravé straně. Doběhneme k místu, kde se za pomocí provazu svezeme dolů, na ostrov. Vyšplháme se nahoru a jakmile uvidíme skokánek s červenou barvou, seskočíme z něj šipku a splníme si tak výzvu HIGH DIVING CHALLENGE.Proplaveme směrem doleva, ke stromu s odpadlou kůrou a vylezeme nahoru. vylezeme na zmíněný strom a přeskočíme na rovnou zem. Mezi spadlým a živým stromem nalezneme další COIN CACHE 8/9. Běžíme dál, skalnatou stěnu si držíme po pravé ruce, dokud nenajdeme opět rovnou stěnu, po které můžeme vylézt. Doběhneme k tábořišti a využijeme rychlé cestování. Dostaneme se do tábora s názvem CLIFFSIDE LOOKOUT. Za námi otevřeme STRONGBOX 5/8 a vydáme se dál za krabici. Vylezeme na stěnu po pravé ruce a přeskočíme za pomocí lana na lano, po kterém se můžeme svézt dolů. vyšplháme kousek zpět nahoru, dokud nenajdeme na krabici DOKUMENT 20/33 ON THE THREAT OF WOLVES. Vrátíme se zpět k místu, kde jsme seskočili a seskáčeme ještě kousek dolů tak, aby jsme se dostali do menší dřevěné chatrče. před kterou jsou schody. tam otevřeme další STRONGBOX 6/8. Teď vyběhneme ven a vydáme se po zmíněných schodech doprava. Hned za rohem nalezneme další DOKUMENT 21/33 AUTUMN a hned kousek za námi, v rohu skály nalezneme SURVIVAL CACHE 17/20. Vrátíme se kousek zpět a vylezeme na strom tak, aby jsme přeskočili na vyvýšené dřevěné stavení. Po laně se znovu svezeme dolů a teď proplaveme až k místu, kde vylezeme na suchý břeh. Běžíme přímo za nosem, dřevěné domy si držíme po levé ruce. Jakmile zaběhneme za ně, uvidíme dřevěný plot před námi. Kus před ním, mezi dvěma domy nalezneme COIN CACHE 9/9. Otočíme se zpět a proběhneme do levého domku. Vedle obrazovek nalezneme DOKUMENT 22/33 MISTAKES. Za námi Proběhneme dveřmi ven a tak se dostaneme do další části prostranství. Venku ihned zahneme vpravo a běžíme jakoby zpět za nás, dokud neproběhneme dřevěnou uličkou. Před námi vidíme osamocený strom uprostřed prostranství, proběhneme kolem něj, držíme si jej po levé ruce a vběhneme rovnou do dřevěného domku před námi. Na stole sebereme DOKUMENT 23/33 THE REVENANT. Dveřmi po pravé straně vyběhneme ven a hned před námi otevřeme STRONGBOX 7/8. Když proběhneme dál za STRONGBOX, objevíme hrobku CATACOMB OF SACRED WATERS.


CATACOMB OF SACRED WATERS


Proběhneme prostranstvím směrem doleva, po spadlém stromu nahoru a běžíme přímo za nosem, dokud neproběhneme pod vodopádem. Svezeme se dolů po vodě a jakmile dopadneme do vody, proplaveme směrem vpravo. Prolezeme otvorem ve stěně a za pomocí šípu a lana si vytvoříme cestu po které přelezeme na druhou stranu. Seběhneme dolů a proběhneme mezi dvěma sloupy vpravo, které jsou obskládány lebkami. Za nimi najdeme RELIKVII 11/13 SILVER BASKET. Otočíme se vlevo a vyskočíme nahoru. Běžíme za nosem dokud nedoběhneme k tábořišti AQUIFER CAVERN. Běžíme dál po cestě k vodě a za loďkou na souši nalezneme DOKUMENT 24/33 THIEVES AMONG US. Teď doběhneme doleva k točící se cívce a za pomocí šípu s lanem vystřelíme na lano na loďce před námi. Cívka nám loďku namotá k nám. Skočíme tedy do loďky a vystřelíme s lanem na cívku před námi, která nás přitáhne k ostrůvku. Na druhé straně ostrůvku je další cívka s lanem. Jakmile to bude možné, přitáhneme se k ní a vyběhneme na ostrůvek. Po schodech nahoru kde najdeme DOKUMENT 25/33 RITE OF PASSAGE. Najdeme loďku, která je schovaná za vodopádem a vystřelíme na ni šíp s lanem tak, aby jsme ji přitáhli k poslední cívce. Jakmile budeme na loďce vystřelíme další šíp s lanem na cívku, která nás přivede na druhou stranu řeky. Můžeme si pomoct kolem, které je na loďce. Vyskočíme na pevnou zem a po schodech nahoru. zahneme vlevo a běžíme přímo za nosem. Na stole, který budeme míjet najdeme dokumenty, které nám aktualizují mapu. otočíme se vlevo a po schodech dolů. Vpravo před oltářem najdeme RELIKVII GOBLET 12/13. Teď si můžeme vyzvednou odměnu hrobky a vrátit se zpět.Když se vrátíme, běžíme zpět po rozbitém mostě. Běžíme rovno dál přímo za nosem, opět budeme míjet osamělý strom uprostřed náměstíčka, vrátíme se zase zpět dřevěnou uličkou k velkému táboráku, který oběhneme směrem vpravo. Běžíme dál uličkou mezi obřím kamenem vpravo a dřevěným domkem vlevo, dokud nedoběhneme k místu, kde najdeme hořící barel a dřevěné krabice. na jedné z krabic nalezneme DOKUMENT 26/33 FORGIVENESS a hned kousek vedle otevřeme poslední STRONGBOX 8/8. Vedle STRONGBOX po pravé straně vylezeme po dřevěné stěně nahoru. Proběhneme kolem dřevěného stolu a u druhého se zastavíme pro DOKUMENT 27/33 ON BEARS. Za námi vběhneme do jeskyně a uvnitř nalezneme DOKUMENT 28/33 DEATH AND REBIRTH. Vrátíme se zpět z jeskyně. Proběhneme kolem dřevěných stolů a seskočíme dolů zpět pod dřevěnou stěnu, po které jsme před chvílí vylezli. Běžíme rovnou před nás, zaběhneme směrem doprava a kousek za dýněmi u velkého kamene napravo sebereme ze země SURVIVAL CACHE 18/20, Teď se vrátíme k dýním a jednu po druhé za pomocí instinktu přeživšího naházíme do barelů, které jsou ta plotem. Do každého barelu stačí hodit pouze jednu dýni. Barelů je celkem 5. Pokud dýně zvládnete naházet do všech pěti barelů, splníte si výzvu TOSSING GOURDS. Jeden z barelů najdeme nahoře po pravé straně, kde jsme původně lezli nahoru po dřevěné stěně, stačí použít instinkt přeživšího. A pro další barel si musíme zaběhnout kousek dál. Otočíme se k dýním zády a běžíme přímo rovnou za nosem, proběhneme mezi dvěma dřevěnými domy, za nimi zahneme doprava a běžíme z mírného kopečka dolů. Oběhneme domek, který máme po pravé straně, dokud nedoběhneme k plotu. Za ním najdeme poslední barel, do kterého dýni můžeme vhodit. Vracíme se zpět. Proběhneme kolem velkého táboráku, který si budeme držet po pravé straně a kousek za ním zaběhneme do průchodu doprava, kde najdeme na krabicích DOKUMENT 29/33 INITIATION. Po pravé straně vyběhneme ven do mírného kopečka a běžíme směrem doprava. Po pravé ruce běžíme kolem plotu, dokud nedoběhneme ke skále. Kousek od rohu, kde se protíná plot a skála nalezneme SURVIVAL CACHE 19/20. Když se otočíme zády ke skále po pravé straně vidíme hořet velký táborák. Za ním vyběhneme po schodech k dřevěnému domku na verandu (jestli se tomu tak dá říct)a zahneme vlevo. Doběhneme až nakonec verandy a sebereme DOKUMENT 30/33 THE GOAL. Teď už vběhneme dovnitř a po pravé straně vylezeme po schodech nahoru. Hned za schody nalezneme na bedně DOKUMENT 31/33 LOST IN MEMORIES. Vyběhneme ven a po levé straně vylezeme po stěně nahoru. Seběhneme dvoje schody dolů a na bedně po levé straně sebereme DOKUMENT 32/33 THE REAMNANT . Seběhneme další schody dolů a vyrazíme doprava. Za pravým rohem nalezneme SURVIVAL CACHE 20/20. Otočíme k místu kešky zády a přímo před námi vyběhneme po schodech, běžíme rovno přímo za nosem, vyběhneme po dalších schodech a na dřevěné krabici po pravé straně sebereme RELIKVII 13/13 ARROWHEAD. za námi vyběhneme další schody , přeskočíme na druhou stranu a za pomocí lana a cepínu přeskočíme ještě dál na stěnu. Vylezeme nahoru a Přeskáčeme doleva dál, kde najdeme další schody. Vyběhneme po nich a nalezneme před velkými dveřmi DOKUMENT 33/33 THE EXODUS.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Aurora Borealis Aurora Borealis | Web | 6. ledna 2018 v 13:21 | Reagovat

bohužel nemám pořádný pc :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
^^ Pokud se rozhodneš kopírovat, tak jedině se zdrojem! ^^