Rise of the Tomb Raider - 100% návod - The Acropolis

18. března 2018 v 13:51 | Hayley
Návod je sepsán tak, že máte dokončenou celou hru. Pokud hru dokončenou nemáte, není možné sesbírat veškeré potřebné věci.

Pro lepší dostupnost začneme u tábořiště Aqueduct Ruins, který leží v lokaci Geothermal Valley.
Stojíme čelem k menší zídce, když ji oběhneme směrem doprava uvidíme před námi schody, před nimi zahneme doleva a běžíme kousek po mírním kopci dolů. Po pravé straně uvidíme rozpadlý most. Vběhneme na něj a přeskočíme na druhou stranu, kde se zachytíme za pomocí cepínů zdi. Vylezeme nahoru a běžíme přímo za nosem, tak jak nás cesta vede, dokud nedoběhneme k velkým dveřím, ve kterých po levé straně zeje díra. Běžíme po mostu a po pravé straně hned jakmile to půjde seskočíme dolů. Pod mostem najdeme DOKUMENT 1/10 PROPHETS ARRIVAL. Otočíme se zpět a vyběhneme směrem doleva, přes vodu a po pravé straně přes kamení nahoru. Dostaneme se zase na most a otočíme se doprava a běžíme zpět do tábořiště, ze kterého jsme přišli. V kempu použijeme rychlý přesun do lokace The Acropolis do tábořiště Riverside Landing. Tam najdeme monolith, který si přečteme a vrátíme se zpět do tábořiště, kde použijeme opět rychlý přesun. Díky tomuto monolithu se aktualizujeme mapu a můžeme najít kešky, které by nám jinak zůstali skryté.
Rychlý přesun použijeme opět do lokace the Acropolis do tábořiště Remnant Bazaar.
Jakmile se přesuneme stojíme u stanu, za kterým na mírném kopci stojí další stan. Běžíme k němu a po pravé straně za ním najdeme STRONGBOX 1/3. Oběhneme stan směrem doprava a běžíme kousek mírně vlevo na skalku, na které najdeme SURVIVAL CACHE 1/3 (můžeme nám pomoci mapa). Seběhneme dolů, stěnu skály si držíme po pravé straně, dokud nedoběhneme k dalším velkým dveřím, u kterých hoří harampádí. tam najdeme DOKUMENT 2/10 THE MOURNING. Otočíme se zády k vratům a běžíme po dlážděné cestě. Jakmile potkáme první stan po pravé straně, najdeme uvnitř STRONGBOX 2/3 a za ním hned DOKUMENT 3/10 COMMON BLOOD. Vyběhneme ze stanu směrem doprava a proběhneme mezi dvěma stany (z jednoho stanu jsme právě vyšli). Běžíme doprava za stan ze kterého jsme vyšli, směrem nahoru po skalce a úplně nahoře uprostřed najdeme COIN CACHE 1/3. Seběhneme dolů k obdélníkovému stanu a držíme si jej po pravé ruce. Za ním po levé straně najdeme u rohu dalšího stanu SURVIVAL CACHE 2/3. Otočíme se ke stanům zády a seběhneme dolů po mírním kopci. Proběhneme okolo hořícího harampádí a po pravé straně najdeme na dřevěné krabici DOKUMENT 4/10 STEWARDS. Oběhneme krabici směrem doprava a vběhneme do stanu. Na jednom z trámů po levé straně najdeme vyset něco jako vysílačku. Sestřelíme ji a tím si aktivujeme výzvu CUT SHORT CHALLENGE 1/6. Otočíme se zády ke stanu a před námi po pravé straně najdeme další stan a v něm na zemi vlevo RELIKVII 1/3 RELIQUARY. Pokud stojíme čelem ke stanu, běžíme po dlážděné cestě doprava mírně nahoru. Dostáváme se do další části a hned po levé straně můžeme vidět další zastřešené stavení. Tam sestřelíme další vysílačku pro výzvu CUT CHORT CHALLENGE 2/6. Otočíme se zpět a proběhneme okolo studny a hned za ní pod další zastřešený stánek. tam sestřelíme další vysílačku CUT CHORT CHALLENGE 3/6. Otočíme se vlevo a před námi u stěny je další zastřešené stavení. Tam sestřelíme čtvrtou vysílačku CUT SHORT CHALLENGE 4/6. Vracíme se zpět, proběhneme okolo studny a běžíme přímo za nosem zpět po dlážděné cestě. Za jedním z posledních stánků najdeme po pravé straně náznak schodů, po kterých vyběhneme. Dostáváme se opět do tábořiště Remnant Bazaar. Použijeme znovu rychlý přesun do lokace the Acropolis do kempu Riverside Landing.


Jamile se přesuneme na stole najdeme DOKUMENT 5/10 A NEW DAY. Otočíme se zády ke stolku a po levé straně uvidíme menší zídku. Přeskočíme jí a dole vzadu u stěny najdeme už na nás blikající COIN CACHE 2/3. Za námi po pravé straně proběhneme dveřmi a dále běžíme doprava dalším průchodem. Jakmile se dostaneme nakonec seskočíme dolů a na stěně přečteme MURAL 1/1. Otočíme se zpět a vyskáčeme po prknech nahoru. Běžíme přímo za nosem, seskočíme dolů a na jedné z krabic najdeme RELIKVII 2/3 DEER CHARM. Za námi vyskáčeme po prknech zase nahoru, běžíme zase zpět, seskočíme dolů, běžíme doleva, otvorem dál a zahneme dveřmi ven. Vyběhneme po schodech směrem doleva a u dveří po dřevných trámech běžíme dál, dokud nedojdeme na dřevěnou podestu. Tam najdeme na zemi DOKUMENT 6/10 LANGUAGE OF THE LAND. Běžíme dál po dřevěné podestě a za pomocí lana přeskáčeme na druhou stranu. U dveří po levé straně najdeme RELIKVII 3/3 BULLAE. Otočíme se zpět a běžíme po mostě dál, přeskočíme na druhou stranu a běžíme za nosem. U dřevěných vrat podlezeme a běžíme přes prostranství dozadu směrem doleva k průchodu, kde najdeme STRONGBOX 3/3. Vyběhneme zpět ven a dáme se směrem doleva k dalšímu průchodu, vyběhneme po schodech a pokud potkáme nepřátele zneškodníme je. Po levé straně najdeme další zastřešený prostor a po pravé straně najdeme vyset vysílačku pro CUT CHORT CHALLENGE 5/6. Otočíme se běžíme dál směrem doleva a běžíme tak dlouho dokud nedoběhneme k části, kde je na zemi voda. Tam se vydáme doleva a vyskočíme nahoru. Po levé straně u dřevěných prken najdeme SURVIVAL CACHE 3/3. Seskočíme zpět dolů a po levé straně po schodech běžíme dál přímo za nosem. Doběhneme k dalšímu zastřešenému stánku a po levici na stole najdeme DOKUMENT 7/10 MISSING. Když se otočíme doprava, můžeme najít u mřížového okna vyset poslední vysílačku CUT SHORT CHALLENGE 6/6. Otočíme se doprava a běžíme dál jedinou možnou cestou. Vyběhneme po schodech a běžíme dál. Po levé straně u stěny, kde je mřížové okno rozpadlé napůl najdeme DOKUMENT 8/10 THE ABANDONED CITY. Pokračujeme v cestě, dokud nedoběhneme ke dřevěným vratům pod kterými podlezeme. Uprostřed místnosti seskočíme dolů, proběhneme kovovými dveřmi a zahneme doprava, přeskočíme přes vodu a najdeme DOKUMENT 9/10 DANGEROUS ERRAND. Skočíme do vody a běžíme doprava, zahneme vpravo a pokračujeme do chodby, dokud si Lara nerozsvítí světlici. Jdeme dál ve skrčené poloze a jakmile se Lara narovná, zahneme vpravo. Prolezeme otvorem v levé zdi a hned před námi najdeme na zemi COIN CACHE 3/3. Vrátíme se zpět do místnosti dírou, kterou jsme sem skočili. Proleze zpět pod vraty a běžíme rovnou za nosem, dokud nedoběhneme k tábořišti. Použijeme poslední rychlý přesun do kempu Cliffside Lookout, který je v lokaci Geothermal Valley.

Otočíme se zády k tábořišti a vběhneme do jeskyně. Běžíme až skočíme dolů, přeskakujeme a běžíme tak dlouho, dokud se nedostaneme k místu, kde můžeme přeběhnout přes spadlý strom. Kus před ním najdeme na zemi vlevo poslední DOKUMENT 10/10 BONES OF THE EARTH.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
^^ Pokud se rozhodneš kopírovat, tak jedině se zdrojem! ^^